Seachtain na Gaeilge

Siege of Ennis

Bhain daltaí agus múinteoirí taitneamh as Seachtain na Gaeilge i mbliana. Eagraíodh Comórtas Caint Phoiblí do daltaí sa Chéad Bhliain. Bhronn an Priomhoide duaiseanna ar na buaiteoirí go léir. Bhuaigh Darragh O Sé an chéad duais sa chomórtas spreagúil seo. Ghlac daltaí sa dara bliain páirt i gcomórtas scannánaíochta. Chruthaigh daltaí i rang amháin postaeir scannáin agus bhí ar na daltaí eile teidil na scannán a aistriú. Bhain gach duine sult as. Ach ba é buaicphointe Seachtain na Gaeilge ná an Céilí Mór a bhí ar siúl am loin ar an Aoine. Bhí an t-ádh linn go raibh an aimsir go maith. Bhí ceoltóirí  againn ó rang ceoil Ms. Coyle agus gabhaimid buíochas leo as ucht an cheoil binn a sheinn siad. Ghlaoigh Ms. Coyle amach na treoracha a bhain le ‘Fallaí Luimní’ agus ní raibh spás do dhreoilín sa charr chlós mar mheall an ceol agus an craic daltaí ó gach aois ghrúpa amach ag damhsa!

Our Talented Musicians!

More Talented Musicians!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.